ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
กำลังปรับปรุงระบบ
โดย Admin User - ศุกร์, 4 สิงหาคม 2017, 5:14PM
 
ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังปรับปรุงระบบ
 
รูปภาพของAdmin User
การเข้าใช้งานระบบ
โดย Admin User - ศุกร์, 4 สิงหาคม 2017, 4:25PM
 

ให้นักเรียนนักศึกษาใส่ Username :  รหัสนักศึกษา  10  หลัก
ใส่รหัสผ่าน Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน  12  หลัก

อาจารย์ที่สนใจจะเปิดรายวิชาในระบบ หรือมีข้อซักถามในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

  • งานสื่อการเรียนการสอน ห้อง  212  ชั้น 1 อาคาร  2  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  • ห้องไอที  ชั้น 4 อาคารวิทยบ...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(81 คำ)