ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
การเข้าสู่ระบบและสร้างรายวิชาใหม่
by ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม. - Tuesday, 14 February 2023, 4:42 PM
 

1.  ครูผู้สอนใหม่  แจ้งขอชื่อผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่าน  ได้ที่ห้องสื่อกาเรียนการสอน   ห้อง  212  

2.  ครูผู้สอนที่แจ้งสร้างรายวิชาใหม่  ภาคเรียนที่  1/2566 ได้ที่ห้องสื่อกาเรียนการสอน   ห้อง  212  


 
Picture of ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ
 

Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ

      - กรณีนักเรียนศึกษาไม่สามารถ login เข้าระบบ e-Learning ได้ สามารถทำการเปลี่ยน password ด้วยตนเองได้ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับ วิชาเรียนในระบบ e-Learning ติดต่อสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  ห้องสื่อการเรียนการสอน  ห้อง 212   อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 044-242001 ต่อ 126,604


Read the rest of this topic
(57 words)
 

Course categories