ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
โดย ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม. - พุธ, 13 มิถุนายน 2018, 10:05AM
 


                เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ ICT เพื่อการเรียนการสอน  กิจกรรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม  Moodle  ระหว่างวันที่  7-9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  อาคารวิทยบริการ ชั้น 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


Downloadใบสมัครเข้าร่วมโครงการอ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(49 คำ)
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ
โดย ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม. - จันทร์, 18 ธันวาคม 2017, 6:20PM
 

Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ

      - กรณีนักเรียนศึกษาไม่สามารถ login เข้าระบบ e-Learning ได้ สามารถทำการเปลี่ยน password ด้วยตนเองได้ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับ วิชาเรียนในระบบ e-Learning ติดต่อสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  ห้องสื่อการเรียนการสอน  ห้อง 212   อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 044-242001 ต่อ 126,604

(แก้ไ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(70 คำ)