ข่าวและประกาศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
โดย ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม. - พุธ, 13 มิถุนายน 2018, 10:05AM
 


                เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ ICT เพื่อการเรียนการสอน  กิจกรรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม  Moodle  ระหว่างวันที่  7-9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  อาคารวิทยบริการ ชั้น 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา


Downloadใบสมัครเข้าร่วมโครงการ