ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม.
Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ
by ผู้ดูแลระบบ วอศ.นม. - Monday, 18 December 2017, 6:20 PM
 

Nvc e-Learning ยินดีต้อนรับ

      - กรณีนักเรียนศึกษาไม่สามารถ login เข้าระบบ e-Learning ได้ สามารถทำการเปลี่ยน password ด้วยตนเองได้ หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับ วิชาเรียนในระบบ e-Learning ติดต่อสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  ห้องสื่อการเรียนการสอน  ห้อง 212   อาคาร 2 ชั้น 1 โทร 044-242001 ต่อ 126,604

(แก้ไ...

Read the rest of this topic
(70 words)